• photo1454 980x245
  • photo1455 980x245
  • photo1456 980x245
  • photo1457 980x245
  • photo1458 980x245
  • photo1459 980x245

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Flexibel organiseren en duurzaam inzetten van medewerkers

De dienstverlening moet bij veel organisaties op een hoger niveau, resultaten moeten geboekt worden en de klantgerichtheid moet nog beter. Ondanks deze eisen die de markt stelt, moeten er ook kostenbesparingen gerealiseerd worden. De oplossingen zijn complex en technisch hoogstaand. Vaak zijn er minder mensen die dit complexere werk moeten doen terwijl het vinden en vasthouden van mensen met de goede expertise een ander knelpunt is.

Meer werk met minder middelen

Feitelijk moet er dus meer werk geleverd worden waarvoor meer expertise nodig is maar dan met minder mensen en minder geld. Een serieuze uitdaging!

Sequences heeft hierop een antwoord

Een aanpak die ontwikkeld is op basis van brede ervaring in zowel profit als non-profit organisaties én onze ervaring met de kennisontwikkeling in het hoger beroepsonderwijs. Werken en leren wordt geïntegreerd, ook wel bekend onder de term Action Learning[1] of ervaringsleren.

Investeren in medewerkers

Bedrijven kunnen hierdoor hun mensen duurzamer inzetbaar maken en investeren in medewerkers. Uitstroom wordt beperkt.  De flexibiliteit wordt verhoogd.  De ontwikkeling van medewerkers wordt effectiever en efficiënter. Medewerkers leren theoretische methodieken (zoals Prince2) meteen in de praktijk toe te passen. Dat is immers het speelveld waar geleerd wordt.

Hoe het werkt

Een eerste project start via deze aanpak. Allereerst stellen we een projectteam samen uit medewerkers die de ambitie hebben om een andere rol of functie te vervullen maar nog onvoldoende kennis en ervaring hebben.

Wij begeleiden de keus en de samenstelling van dit team en de kwalificatie van deze medewerkers. Vervolgens gaat het project daadwerkelijk van start.

Het projectteam werkt dus aan een concreet en belangrijk project. Het team wordt volledig door ons begeleid, zowel op het gebied van inhoudelijke kennis, projectmatig werken, samenwerken en competentie ontwikkeling.

Dit gebeurt door coaching, intervisie, kennissessies, theorie leren en het gestructureerd gebruik van methoden en technieken. Alle betrokkenen, management, leveranciers en projectteam, houden zich aan de werkwijze en zijn deel van het leer/werk proces.

Het resultaat

Uiteindelijk is het resultaat van deze aanpak een project dat binnen tijd, budget en kwaliteit is opgeleverd. Een team dat weet hoe zij de volgende keer een dergelijk project zelfstandig kan doen. Tevens heeft de organisatie een set aan methoden, werkwijzen en standaards die door eigen medewerkers zijn gemaakt en zijn geadopteerd en hierdoor zijn geborgd.

Duurzame inzetbaarheid betaalt zichzelf terug

Een investering die zichzelf terugbetaalt; duurzame inzetbaarheid van kennis en kunde en investeren in de flexibele inzet van medewerkers door Action Learning. Uw bedrijf kan het straks zelf met de eigen mensen. Dit levert in de nabije toekomst een bijdrage aan de kostenbesparingen terwijl het werk toch gedaan kan worden.

 

 

 


[1] Action Learning sluit nauw aan bij de leercyclus van Kolb. Er is sprake van een concrete situatie, hier moet een resultaat geleverd worden en de opbrengst is dit resultaat en de opgedane kennis en ervaring.